خانه / بلاگ / سیستم شبکه های کامپیوتری

سوئیچ چیست و انواع آن

هنگامی که به مسائل ابتدایی شبکه، از جمله نحوه کارکرد یک شبکه توجه می کنیم، باید مفاهیم روتینگ، سوئیچینگ و بی سیم را درک کنیم. شبکه با متصل کردن چند کامپیوتر و لوازم جانبی آن با استفاده از سوئیچ، روتر و اکسس پوینت ایجاد می شود. اینها ابزارهای مورد نیاز شبکه هستند که اجازه می دهند ابزارهای […]