سانترال چیست؟

PBX یا سانترال چیست؟ مرکز تلفن از یک دستگاه سانترال به عنوان هسته اصلی استفاده می‌کند. تمامی خطوط داخلی مجموعه، از این دستگاه خارج شده

ادامه مطلب »