فرق سیستم تلفنی ویپ با سانترال

سانترال چیست؟

PBX یا سانترال چیست؟ مرکز تلفن از یک دستگاه سانترال به عنوان هسته اصلی استفاده می‌کند. تمامی خطوط داخلی مجموعه، از این دستگاه خارج شده

ادامه مطلب »